Leergang Begeleiding geven aan Zelforganisatie

Leer succesvolle zelfsturing te realiseren

 

 • Vergroot de wendbaarheid, creativiteit en de meerwaarde van je organisatie
 • Vergroot regelruimte, eigenaarschap en werkplezier voor je medewerkers
 • Ontwikkel leiderschap, waarmee je zelforganisatie optimaal kunt begeleiden
 • Versterk je deskundigheid en impact als change facilitator bij zelforganisatie
 • Transformeer je organisatie natuurlijk en stapsgewijs

Mail ons voor een intakegesprek

We respecteren je privacy!

Wie ben jij?

Je bent een  lijnmanager/directie/bestuurder, die zelforganisatie in je organisatie succesvol wil maken
Je bent een interne verander/hr manager, die de verandering naar meer zelforganisatie zelf wil kunnen (bege)leiden
Je wilt de expert worden om zelfsturing in jouw organisatie verder door te ontwikkelen
Je wilt op een nieuwe manier (bege)leiding geven aan je organisatie, met de juiste regelruimte en sturing voor zelfsturende teams.

Deelnemers aan de vorige leergangen waren o.a. bestuurders uit de zorg, lijnmanagers uit zakelijke dienstverlening en HR/change-managers belast met organisatie-ontwikkeling, uit bedrijfsleven en not-for-profit organisaties.


Wat is de Leergang Begeleiden van Zelforganisatie?

De Leergang Begeleiding geven aan Zelforganisatie geeft je tien maanden steun in de rug om de transitie naar meer wendbaarheid, eigenaarschap en zelforganisatie vorm te geven in je organisatie.
Het is een unieke combinatie van theoretisch kader over randvoorwaarden en bouwstenen van zelfsturing met best practices van de trainers, gastdocenten en je medecursisten. Daarnaast krijg je tools om zelforganisatie verder te verbeteren en ontwikkel je ook je eigen (voorbeeld)rol in de transformatie naar meer zelfsturing.
Gedurende de leergang werk je aan een ontwikkelproject aangaande zelforganisatie binnen je eigen organisatie, waarvan jij de eindverantwoordelijke bent. Je hebt een interne sponsor/opdrachtgever, die belang heeft bij je project en bij wie je het project oplevert. Zo kun je het geleerde steeds direct toepassen en is de leergang gegarandeerd relevant voor je organisatie.

Deze content wordt niet getoond door je cookie voorkeuren. Accepteer cookies om deze content te zien.

"Mooi vond ik hoe theorie afwisselend met oefeningen werd aangeboden. Er werd gelijk ingehaakt op de vraagstukken die op dat moment speelden voor de deelnemers. De Leergang heeft voor mijn team concreet opgeleverd, dat we zijn gaan werken volgens “Getting Teams Done”, één van de methodieken die zijn aangereikt, waarmee je gaat werken met rollen. Ik ben nog wel de leidinggevende van het team, maar wel anders, meer als coachend/teamcoach."

Diana Visser-Rowaan, Manager Facility Services en deelnemer Leergang, Groningen Seaports

"Ik beveel de Leergang aan, als je meer zelfsturend wil worden met je team/afdeling. Je krijgt én oefent met allerlei methodieken en handvatten, zodat je kunt kiezen wat past bij jouw mensen. Goed aan de Leergang vond ik dat je steeds meteen zelf aan de slag gaat met de kennis die wordt aangereikt en dat er veel aandacht was voor toepassing."

Anita Roosendaal, aanjager zelfsturend team en deelnemer Leergang, Gemeente Medemblik

"Afgelopen jaar heb ik de Leergang gevolgd bij Toon en Heleen. Een zeer complete leergang waarin alle belangrijks aspecten rondom zelfsturing/zelforganisatie in het programma aan bod komen. In theorie, via inspirerende sprekers, via de verhalen van de diverse deelnemers en door het zelf te ervaren."

Marret Wijnker, Organisatieadviseur en Projectleider , GGD Hollands Noorden

Ontdek onze aanpak van 'Integrale Zelfsturing’

Er zijn veel benaderingen van zelforganisatie. Wij hebben in onze jarenlange praktijk een succesvolle aanpak ontwikkeld, die gebaseerd is op een omvattende kijk op mens en organisaties. Het is een krachtige synthese van de nieuwste inzichten in organisatie-ontwikkeling (met name holacracy, Spiral Dynamics en Reinventing Organizations’) en onze eigen jarenlange ervaring in begeleiding van organisaties naar meer zelforganisatie.

We hebben het ‘Integrale Zelfsturing’ genoemd: omdat onze aanpak zowel de  ‘harde’ als de ‘zachte’ kant includeert. Het gaat om verandering van houding en gedrag, door het veranderen van de organisatie-inrichting en werkprocessen; gekoppeld aan de bedoeling en bestaansreden van de organisatie. Zodat je met tevreden medewerkers een mooiere bijdrage kunt leveren voor de klant.


Hoofdlijn programma Leergang:

Module 1: Visie, ambitie en randvoorwaarden
17 Januari 9:00 - 17:00 uur

Gastspreker: Janneke Tettero: zij is bij de Volksbank als Programmadirecteur ‘Bankieren met de Menselijke Maat’ bezig met de transitie naar zelfsturende teams.

 • PRAKTIJK: Foto en visie: Je maakt een foto van de stand van zaken van zelfsturing in jouw organisatie, aan de hand van onze scan ‘Stadia van zelforganisatie’ en formuleert je visie op zelforganisatie:
 • Ambitie: vaststellen van je ambitie op project en transitiedoelen
 • Persoonlijke impact: je kwaliteiten en ontwikkelpunten als change-facilitator verdiepen
 • PRAKTIJK: randvoorwaarden vaststellen voor succesvolle zelforganisatie voor jouw organisatie of project
 • Best practices: Janneke Tettero, Volksbank

Module 2: Inrichten van zelforganisatie & versterken leiderschap
7 Maart 9:00 - 17:00 uur

Gasttrainer: Anouk Brack, ontwikkelaar van de beproefde methode Embodied Leadership

 • Inrichten van zelforganiserende teams  (mono- of multidisciplinair), team-overschrijdend overleg en coördinatie: principes en best practices
 • De rol van stafdiensten bij zelforganisatie: met behulp van onze RO Organisatiescan (gebaseerd op Laloux)
 • PRAKTIJK: Optimaliseren van de inrichting van de zelforganisatie van je eigen organisatie of je eigen project
 • Workshop Embodied Leadership:  met gasttrainer Anouk Brack 
 • De 6 aspecten van leiderschap bij zelforganisatie

   

 Module 3: Werken met rollen en verantwoordelijkheden
11 April 13:00 - 17:00 uur

 • Werken met rollen, toedelen van bevoegdheden: theorie en best practices
 • Vastleggen van leiderschaps-rollen en teamrollen
 • PRAKTIJK: Uitwerken van de rollen in je eigen organisatie-onderdeel / voor jouw project door middel van een rollenworkshop

Module 4: Nieuwe vormen van overleg en besluitvorming
23 Mei 9:00 - 17:00 uur

Gasttrainer: Anouk Brack, ontwikkelaar van de beproefde methode Embodied Leadership

 • Introductie van de nieuwste methodieken voor overleg en besluitvorming
 • Nieuwe vormen van werkoverleg mbv de ‘5 pathways’:
 • Workshop besluitvorming op basis van consent/adviesprocedure
 • PRAKTIJK: voorstel  voor betere besluitvorming en overleg in jouw organisatie/project
 • Vervolg workshop Embodied Leadership van gastdocent Anouk Brack: omgaan met weerstand.

Module 5: Zelforganiserend vermogen en teamvolwassenheid
2 Juli 13:00 - 17:00 uur

 • Versterken van eigenaarschap en zelfsturend vermogen, ontwikkelen van rolverantwoordelijk gedrag
 • Teamvolwassenheid en zelforganisatie
 • Stimuleren van ‘heelheid’ en ‘lerend vermogen’ in  je organisatie

Module 6: Anders beoordelen en belonen, transparantie op resultaat
5 September 9:00 - 17:00 uur

Gastspreker: Maja Roosjen, Global Total Rewards Director bij Jacobs Douwe Egberts 

 • Organiseren en stimuleren van feedback en aanspreken: best practices
 • Moderne vormen van beoordelen en belonen in zelfsturende organisaties: voorbeelden en randvoorwaarden (o.a. Keytoe, Visii)
 • Anders omgaan met verantwoording en resultaatverantwoordelijkheid
 • Transparantie en omgang met sturingsinformatie in je organisatie
 • PRAKTIJK: Next steps op beoordelen voor je eigen organisatie of project

 Module 7: Purpose en strategie, afronding
10 Oktober 9:00 - 17:00 uur

 • Methodieken om ‘purpose’ van je organisatie te ontdekken en te activeren.
 • Purpose en strategie als sturingselementen bij zelforganisatie
 • PRAKTIJK: strategie-tool voor prioritering op basis van purpose
 • Oplevering en evaluatie van de projecten, in het bijzijn van de sponsors


Onze aanpak

De Leergang bestaat uit 7 modules, verspreid over 10 maanden. Elke module behandeld een aspect van zelforganisatie en kent de volgende onderdelen:

 • Kennis van bouwstenen en inzicht in wetmatigheden van zelforganisatie
 • Voorbeelden van zelfsturing bij andere organisaties, waarbij de vaste trainers en de gastsprekers hun ervaringen delen
 • PRAKTIJK-blokjes: direct toepassen naar je eigen organisatie of project van het behandelde thema. Geregeld supervisie op jouw praktijk.
 • Ervaren én leren werken met interventies/methodieken/scans, om zelforganisatie te versterken
 • Versterking van jouw  impact en leiderschap (met onder andere gastdocent Anouk Brack en coaching op jouw leiderschap

Tussen de modules door zijn de trainers/opleiders beschikbaar voor je praktijkvragen. Er is geen studieverplichting; de ervaring leert dat de leergang niet veel meer extra tijd vergt dan de genoemde modules. Je krijgt lees- en kijktips gedurende de hele leergang en online toegang tot al het materiaal. We werken met een online community van deelnemers om ervaringen en materiaal uit te wisselen. Als extra organiseren we een bedrijfsbezoek naar een organisatie die succesvol zelforganiserend is.


Praktische informatie

De trainingskosten van de Leergang zijn € 2985 exclusief accommodatiekosten (€ 645) en exclusief btw, maar inclusief materiaal. Een oriënterend gesprek is onderdeel van de aanmeldingsprocedure.

Locatie: Fort aan de Klop, Utrecht.

De ervaring leert dat het zinvol is om samen met een collega mee te doen aan dit traject. Dan versterk je elkaar om de ontwikkeling in je organisatie in gang te zetten.


Meedoen?

Schrijf je in of krijg meer info via info@nextlevelorganiseren, Toon Franken (06-53218938) of heleen.kuiper@adelante-advies.nl, Heleen Kuiper (06-21277130), of vul je gegevens hieronder in. 

 

Mail ons voor een intakegesprek

We respecteren je privacy!

Heleen Kuiper en Toon Franken zijn ervaren organisatiecoaches, die organisaties begeleiden bij nieuw organiseren en meer zelforganisatie.

Heleen Kuiper  (1970) heeft ruime ervaring als coach, trainer en organisatieadviseur. Ze heeft meer dan twintig jaar ervaring in de profit en non profit wereld. Als projectmanager, lijnmanager en (extern) adviseur en coach. Ze maakte een serie interviews over Teal Organiseren in Nederland met o.a. Buurtzorg, Bakker van Maanen en gemeente Hollands Kroon, schrijft en spreekt over zelfsturing. Naast haar werk voor Adelante Coaching & Advies is ze consultant voor Het Eerste Huis. Haar expertise omvat o.a. Integral Thinking, Spiral Dynamics, Theory U, Deep Democracy en holacracy. Ze begeleidde onder andere organisatieverandering- en zelfsturingstrajecten bij de NPO, Nationale Nederlanden, TNO, KPN, MAB Development en ProRail.

‘Mijn ervaring is dat zowel organisaties als medewerkers tot bloei komen bij zelfsturing. Er verandert iets wezenlijks als mensen de ruimte krijgen hun verantwoordelijkheden zelfstandig op te pakken. En organisaties gedijen als de structuur op initiatief van de medewerkers met kleine stapjes aangepast wordt naar wat beter werkt, in plaats van elke paar jaar een grote reorganisatie door te voeren.'

Toon Franken (1963) faciliteert sinds 2000 verandertrajecten en leiderschapsprogramma’s in organisaties. Hij was van 2007 tot 2016 mede-eigenaar van Nieuwe Dimensies, gericht op versterking van ondernemerschap en performance. Sinds 2015 heeft hij zich toegelegd op nieuw organiseren en zelfsturing. Toon schrijft regelmatig artikelen over zelfsturing, is kennispartner bij nieuworganiseren.nu en consultant voor Het Eerste Huis. Hij is opgeleid in o.a. Theory U, systemisch werken, Spiral Dynamics en holacracy en begeleidde trajecten naar meer zelfsturing bij onder andere Kinderopvang Humanitas, NPO,  Alliander, diverse MKB bedrijven en Nationale Nederlanden. Daarnaast begeleidt hij diverse managementteams.

‘Ik houd ervan mensen en organisaties uit te dagen de echte wezenlijke zaken aan te pakken, terug naar de bedoeling! Mijn missie is organisaties te transformeren tot hotspots, waar mensen zich met bezieling en ondernemerschap zich samen inzetten voor het creëren van mooie dingen voor de mensheid.’